At hesten er ung, er ingen undskyldning.


At hesten er ung, er ingen undskyldning

Jeg støder ofte på, at dårlig adfærd hos hesten er undskyldt med, at den er ung eller, at det er okay, fordi den er ung – og, at det nogen gange lyder ønsket, fordi så er der noget ”tænding” i hesten, og det bliver anset for vigtigt for en fremtidig konkurrencehest – og, let´s face it, de fleste unge heste ser da mere imponerende ud på en blæsende dag, hvor den stresser, end hvis den tuller rundt, men det er en bjørnetjeneste, ikke at hjælpe den unge hest til at se lidt kedelig ud det første stykke tid af dens ridekarriere.

Tænk på hesten som et skib

Jeg tænker mange gange på hesten som et skib – Bunden på et skib er sjældent det mest prangende at se på, men det er alfa omega, at bunden er holdbar og solid og bygget rigtigt fra starten af, så der ikke trænger vand ind, og skibet derfor synker. Når fundamentet er godt og solidt, er det langt nemmere at bygge videre på skibet og forme det som ønsket – hvorimod, hvis man ikke har en solid bund, og der trænger vand ind, så kan skibet være nok så flot og fantastisk, men det kan man ikke bruge til noget for al ens tid går med at øse vand ud for at undgå at skibet synker og et lille uvejr kan være nok til at skibet havner på bunden af havet. Det gælder om at bygget skibet så solidt, at det kan klare alt det uvejr, der måtte komme. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men oftest er det de små ting i hverdagen, der i sidste ende skaber en helhed.

Forbered hesten til livet

At bukke med sadel/rytter, stejle, tage hovedet højt i vejret og løbe ved siden af en eller foran en, gå ind i en, ikke at lægge mærke til, hvor du er, tonse rundt i longen, vælte bagover, bide, sparke, mase, være ukoncentreret og ufokuseret, have svært ved at håndtere pres, sur for schenklen, trælse på tøjlen, løbe, vælte i hjørnerne osv. er ikke noget hesten gør, fordi den er ung, men fordi den er i en situation, hvor den ikke har fået redskaberne til at kunne håndtere situationen rigtigt eller fordi, man beder den om mere, end den fysisk kan honorere.

Dårlig balance, et hoved og en krop, der hurtigt bliver træt, manglende styrke, bæring, smidighed osv – det er fordi hesten er ung og uerfaren og er noget, der skal tages hensyn til og arbejdes ud fra, så man kan ”efterlade” hesten bedre, end man fandt den og stille og roligt bygge hesten op fra bunden af.

Arbejdet med den unge hest kræver ikke meget tid, hvis man starter tidligt, men det kræver regelmæssighed, og at man er konsekvent og ikke springer over, hvor gærdet er lavest, fordi man har en travl dag eller måske ikke kan overskue det. Hesten lærer aldrig ”ingenting” – hver gang du er omkring den enten forstærker du uønsket adfærd ud fra, hvordan du reagerer i en situation, eller forstærker positiv adfærd. Og nogle gange står man lige pludseligt med et stort problem på hænderne, fordi man undlod at korrigere de små ting. Hesten gør ikke noget for at være dum med vilje. Den reagerer ud fra, at den er en hest. Det er vores opgave at formidle, hvad vi definerer som rigtigt og forkert på en god og tydelig måde for hesten. På samme måde som børn lærer dette helt fra små af. Det er en omstændig proces – ikke fordi det kræver hårdt arbejde (hvis man starter tidligt), men fordi det kræver, at man ikke slår over på autopilot, men er i nuet med hesten.

Forståelsen for vores regler (antaget, at vores regler arbejder med hinanden og ikke imod hinanden) giver hesten ro på samme måde som, at hvis du præcist ved, hvad din arbejdsopgave går up på, og hvad der forventes af dig, og du har redskaber nok i rygsækken til at kunne løse den pågældende opgave, så kan du arbejde koncentreret uden at være stresset og anspændt. Bare fordi hesten måske ikke ser så imponerende ud, når den er afslappet og afspændt, så betyder det ikke, at den har mistet sin kvalitet, det viser bare, at den ikke fysisk og mentalt er på et stadie, hvor den er klar til at vise det.

Du skal være hestens anker

De fleste af os er nok bekendt med begrebet, at hesten skal være foran schenklen, men det gælder ikke kun schenklerne, men alle signaler vi giver hesten, hvad end det er fra jorden af eller fra ryggen af. Forstået på den måde, at det at have hesten foran schenklen betyder, at hesten reagerer opmærksomt, energisk og afspændt på benet og bevæger sig frit uden modstand mod signalet dvs., at hestens tanker og krop er forenet, og at hesten ”tænker” det, du beder den om. Dette gælder for alle signaler, vi giver hesten, så hvad enten det er bak, flytte hesten rundt ved leddet på folden, så det er nemt at lukke efter sig, om det er ved traileren, tøjlen, osv.  så skal hesten prøve på at tage imod det signal, vi giver den og løse den stillede opgave uden, at der er ”støj på linjen”. Det er også fuldstændig irrelevant, hvor langt hesten er i sin træning, for det vigtigste er dens arbejdsmoral og lyst til at løse den opgave, vi stiller den, hvad enten den 1, 2 eller 10 år gammel, for et godt forsøge er ikke lig med et rigtigt svar, så hvis 2 plus 2 giver 4, så er vi bare glade, men det vigtigste er villigheden til at prøve. På samme måde som, at en hest foran schenklen godt kan gå langsomt og en hest bag schenklen godt kan gå hurtigt. Det, der afgør om hesten er det ene eller det andet er, hvor villigt og opmærksomt den prøver at udføre det, vi beder den om. Det er også dette, at hesten er opmærksom på os, der giver den ro, for på den måde kan vi agere som ”anker” for hesten og gøre dens verden større i takt med, at den kan rumme det og er klar til det. Så en ung hest, der reagerer som en ”ung” hest, er en hest hvis fundament ikke er godt nok, og der tænger vand ind i skibet.